Klagemauer

שלום - ברוכים הבאים גור אריה יהודה


במהלך אלפי שנים אין-ספור אנשים חפים מפשע היינו - הם עינו, התעללות, עינו, רצח, שרפו במלחמות ובשם כל הדתות
מבט בהיסטוריה, ביצועים טובים כי אנחנו "נוצרים" - יותר כל הדתות האחרות עד כה זה לגמרי בניגוד מה כל התנ ך מלמד
כל אחד מהקורבנות זו סיבה עצוב למה מגיע לנו אריה יהודה לא "כל דתי שך אבל השאלות החשובות ביותר של האנושות


למה אנחנו בכלל - מה הלאה


בהחלט ישנם שתי תשובות אפשריות

א אין שום סיבה או ולכן כמובן גם לא אז בשבילנו,
ההכרה שלנו את האגו שלנו יש חשיבות בדיוק כמו קאירן של הטלתה י בכל מקרה על מקרים ולאחר מכן לאחר מכן על ידי האבולוציה פיל בערבה
עם זאת מספר שלנו לחוקי הטבע סותרת אפילו שווה לדוגמה החוק השני של התרמודינמיקה קובע כי ההפרעה גובר מערכת סגורה כמו צריך קבוצות אינספור גלקסיות בהיקף של מיליארדי שמשות עם מערכות כוכבי לכת יציבים שלא לדבר על צורות מורכבות החיים האורגניים מתעוררות לאחר מסך פלזמה מתערבל מבולגן גם חוקר המדעים כגון ארכיאולוגיה מראים כי ככל הנראה לא אפילו משהו כמו יומיומיים כמו שקיות פלסטיק נעשים 4.5 מיליארד שנים האחרונות של ההיסטוריה של כדור הארץ אקראי
ב או, אבל - כלום יש לחשוב משהו זה לפי המצב הנוכחי של הידע של המדע לפני כמעט 15 מיליארד שנים היקום שלנו שלושת הממדים של החלל גובה רוחב ועומק ניקח, שבו אנחנו עוברים את הממד של זמן שבו אנו יכולים לרכוש מודעות אבל מייצג באותו זמן רחוב חד סיטרי מתחיל ולסיים אותנו ואת האנרגיה כלום החוצה יצר עניין שאנחנו קיימים פיזית לבין הצורך אנחנו גם כל הזמן בחיים המפץ הגדול כביכול מן על-ידי מה היה זה יוצר למעשה מאיתנו אנשים

אם אנחנו כל כך לא מקרית, אבל שייך תוכנית מעולה שם חייב להיות בהכרח גם יוצר התוכנית ולעבוד רק

: התשובה פשוטה של האל, אשר פונה אלינו בתנ ך על השאלה הזאת

לאהוב אותו הבורא עם כל הלב שלי ואת כל שאר האנשים בעולם כמו שאתה אוהב את עצמך

הצבע לא יותר אבל גם לא פחות בטוח. יש הרבה לנו ללמוד אבל לפי מה שהוא מכריע הכל כלול משפט יחיד


נראה כי זה אלוהים מכיר אותנו באופן אישי יודע עד כמה חשוב שאלה זו לכל אחד מאיתנו אנשים אנו מוצאים את התשובה שלו רבים מקומות בתנ ך המילה שלו של ספרה הראשון עד הסוף על פני תקופה של יותר מ אלפי שנים על ידי שונים של רוחו בהשראת אנשים בכתב לכל העמים וכל הדורות ענה

לי באופן אישי המרשימים ביותר שאל את התשובה שלו במשל השומרוני הטוב כפי שישו למצב שבו אדם יכול להגיע החיים הניצחיים היה קיום של המבקרים בממד מעל רמות חולף הזמן והמרחב

כך ענה האל הזה על השאלה החשובה ביותר של האנושות כפי שזה נשמע קל אבל ממש קשה מספיק כדי למעשה אוהבת את ההפך שלנו ואנחנו זה אפשר בתחילה רק כדי להחליט ולהתנהג בהתאם, אבל איך אנחנו צריכים אי פעם יכול משהו יקירי אנחנו אפילו לא יודעים פשוט מה לא עובד

אהבה מגדיר קשר מסוים מראש כך נכונות הצדדים והן זמן שזה דורש גם שאלוהים לבנות יחסים כלשהם עם ולתחזק
ככל האל הזה הוא מבטיח מי שמחפש אותו שהוא ימצא אותו אומר אז זה בונה הקב ה של כל העולם מחכה בזרועות פתוחות בכל אחד ואחד מאיתנו

אולם לאנושות ההחלטה בהכרה על יחסים אישיים עם בוראו במציאת שאלוהים ומשפחתו להיכנס או לא רק פוגש כל אדם לבד שם עשויים להיות רק לעצמו

במיוחד הרשים אותי על זה אלוהי התנ ך כי הוא דורש אין נאמנות עיוורת, אבל לנו אתגרים אותו ואת כל השאר לשקול לכלול דפים אלה ולהשאיר רק את הטוב שהוא רוצה לחשוף את עצמו באופן אישי לנו ואתה תמצא כי כל דת בעולם

כאשר תהיה מוכן ללכת בנתיב זה של היוצר לנו הכל על ידי אריה יהודה רוצה לעזור לך להכיר אותו בכלל, אז משתפר פשוט כי אנחנו בעצמנו החליטו בקשתו להכיר ומבינה כי אף אחד לבד יכול ללכת בדרך זו של החיים עם אלוהים על עצמם כבר אוהבים אותנו לתרגל את כולנו צריכים אחד את השני, זו דרך צנוע, חיפוש מתמשך של למידה עצמם ומחילה אחד את השני דורש מעל כל לזהות כי אף אחד מאיתנו לא מושלם או יהיה אי פעם בחיים האלה

כל מאמץ השביל הצר הזה שאנו משוכנעים כי השכר של הנצח היוצר איתו ויחד עם אחינו ואחיות מכל הגילאים לבלות כל אנשים כי זה כאן ועכשיו עלות המחיר של הרצון הרבה מעבר בריאות רווחה והכל טוב כי

אתה ברנד שלום לשלום הריעו Schäfla עבור משרדי אריה יהודה

אריה יהודה האריה של שבט יהודה הוא הכינוי של ישוע המשיח מן הספר האחרון של התנ ך של התגלות פרק ה' פסוק ה

אנחנו נוצריים כל מועדון שנוסד בחודש יוני 2009 עם מספר אזורי שירות מקיף
חברים שלנו הגיעו יבשות שונות, שייך את נוצריים שונים, אבל גם אף אחד

המקשרת בנינו היא אמונה נפוצה אל האל הבורא של כל הדברים ובנו יחד אנחנו אוהבים ישו הנוצרי אלוהינו ומושיענו למשפחה בריאה מהרגיל להיות כי אחד את השני מאז הדדית לשרת אותנו במתנות שלנו הסיסמא שלנו: כאן עבור לך לא רק בחלק מן המטרות להישאר שפתיים, ואנחנו רוצים להביע את עקרונות הקהילה שלנו כאן עם העזרה של כמה מעברים התנ ךיוהנס 14,6 - שישו מדבר איתו אני את הדרך, את האמת ואת החיים שאף אחד לא בא אל האב גם רק על ידי

1,12 יוהנס - ג'ון אז רבים לקחו אותו אבל אלוהים, הוא נתן את זכותם של ילדים של אלוהים לאלה אשר מאמינים על השם שלו

יוהנס 25,12 - ג'ון הוא אוהב את החיים שלו, אשר תאבד אותו, הוא זה את חייו בעולם הזה מוכן יהיה כפוף הצוואה אלוהים אשר יקבל חיי נצח

ג'ון 15,12 - זה מצווה שלי, שאתם אוהבים אחד את השני כפי שאהבתי אותך

ג'ון 13.35 - כי כולם יבינו שהם התלמידים, אם יה יש אוהבים אחד את השני

הרומאים 12,5 - אז גם אנחנו חברים רבים, אחד הגוף במשיח, כיחידים אבל אחד עם השני

אחד נטל הגלטיים 6,2 - של האחר, אז ימלא את החוק של ישו

יוהנס 3,16 - כך אהוב אלוהים העולם עד אשר נתן את בנו היחיד, כך כל המאמינים בו אינן הולכות לאיבוד אבל חיי נצח

ג'ון 1.10 - הוא היה בעולם, העולם היה על ידו, שהעולם הכיר אותו לא

ג'ון 1.3 - הכל נגרם על ידי אותו הדבר; בלי אותו לא נוצר גם אחד, מה התרחש

מעשי השליחים 10:34-35 - ואז פיטר פתח את פיו ואמר: עכשיו אני יודע האמת כי אלוהים לא מראה את האדם אבל זו לא כל אומה החוששים אותו ועושה בדיוק את זה זה נעים

מרקוס 16,15 - וישו אמר להם: להיכנס לכל העולם ולהטיף את הבשורה כדי שכל הבריאה
זה אלוהים אוהב את המגוון הוא יצר לא סדין בדיוק כמו אחר ואפילו כל פתית שלג שנפלו מאז בריאת העולם, היה ייחודי איך הרבה בני אדם יותר אז אנחנו שעבורו הוא הפך את היקום הזה?

אנו הם מאמינים כי כל אדם של אלוהים אהב נוצר אם כולנו ילדים של אב אחד אחינו ואחיותינו שכדאי כל האנשים של כל רמה של כל לאום ואהבה צבע העור

כמו פיטר הורשה לראות את אלוהים רואה האדם לא אומר שהוא אוהב את חסרי הבית כמו המדינאי עקרת הבית כמו גם את המנהל ואת הפושע לא פחות הכוהן הוא מי שואל אחריו ועל פי שלו יהיה הוא מנסה לשחק אותה
בתור אופנוענים: האל נראה לא על התג שלך אבל בלב שלך

מילות האל אומר כי כולם ביחד אנחנו גוף אחד במשיח יחידה המורכבת רבים איברים שונים, גפיים עם משימות שונות, אשר הוא אולם רק יחד באופן תקין
באופן דומה יש לנו את העוצמות שלו כיחידים לכל אם עכשיו כולם ישתמש כוחה עבור החולשות של האחר שזה יהיה הרבה יותר טוב גם פגומים לכולנו החיים שלנו הם הרבה יותר לנסבלים

זוהי המטרה שלנו לבנות גשרים גשרים בין צעירים ומבוגרים גשרים בין המינים הגשרים בין אנשים עם אישיות מגוונת, קבוצות בעלות רקע תרבותי, היינו את כל הכישרון הזה שאלוהים נתן לנו לעזור לאנשים עם מתנות או השתדלות על ידי קהילת התפילה מלמד שלנו או פשוט מאוד פרקטי

אם אתה רוצה לדעת יותר על אתה כמו אדם יכול לבנות מערכת יחסים אישית עם אלוהים אנו מזמינים אתכם לגלוש אתה בעמודים שלנו הרבה בנושא זה, באופן כללי יותר עליו תוכלו למצוא כאן אם יש לך שאלות או רק רוצה להכיר מישהו אנו קשר תודה

אם אתה על חייך נתן שלטונו ישוע המשיח כתוצאה מכך הם הופכים לחלק למשפחתו של אלוהים ואז אחותי אחי בבקשה לשאול אותו אם אתה צריך גם שייך שירות זה של אלוהים לעם כי את כבשיו לשמוע את קולו של יוחנן 10:27

מידע על חברות גור אריה יהודה


ישוע - האריה של שבט יהודה

Legal notice             Privacy noticeלקבל

אתר זה גם משתמש בקובצי cookie כדי לעצב בצורה אופטימלית ולשפר אותם ללא הרף. על ידי המשך השימוש באתר, אתה מסכים שקובצי cookie מוגדרים. הודעת פרטיות